Colofon

Aanbieder:

CampGo®
CampGo GmbH
Vertegenwoordigd door: Martin Tillmanns & Ivar Mensink

Birlenbacher Straße 18
57078 Siegen
Deutschland

Telefon: +49 271 387 563 15
Fax: +49 (0) 02762 400 486 
E-mail: info@campgo.com
Web: www.campgo.com

Ingeschreven in het handelsregister van Lüneburg:

Handelsregisternummer HRB 206424
BTW nummer: DE308506454

Referenties voor gebruikte foto's en afbeeldingen:
www.shutterstock.com + https://pixabay.com/de

Als auteurs die verantwoordelijk zijn voor de gehele dienstverlening in de zin van § 55 Abs. 2 RStV:
Martin Tillmanns, Algemeen Directeur
Ivar Mensink, Algemeen Directeur
Birlenbacher Straße 18
57078 Siegen
Duitsland 

Wij zijn bemiddelaar. U sluit een overeenkomst met degene die de dienst uitvoert.

Informatie over online geschillenbeslechting:

De Europese Commissie heeft een internetplatform voor de onlinebeslechting van geschillen (het zogenaamde "ODR-platform") in het leven geroepen. Het ODR platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online servicecontracten. Het ODR platform is te bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Buitengerechtelijke beslechting van geschillen:

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie op grond van de "Wet alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken (VSBG)".

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud:

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) en algemene wetten. Volgens §§ 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om als aanbieder van diensten de doorgestuurde of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op een illegale activiteit duiden.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij van dergelijke inbreuken kennis krijgen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is zonder concreet bewijs van een inbreuk niet redelijk. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele juridische inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrecht:
De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elk gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, informeert u ons dan a.u.b. hierover. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bron: e-recht24.deEven geduld, de gegevens worden geladen