Algemene verkoopvoorwaarden
Algemene voorwaarden printen

Algemene voorwaarden voor het gebruik van het portaal CampGo.com 

Inleiding

De volgende bepalingen regelen de relatie tussen de gebruiker (hierna "je" genoemd) en de CampGo GmbH, Birlenbacher Straße 18 in 57078 Siegen, Duitsland (hierna "wij" genoemd).  

Door gebruik te maken van ons platform, bevestig je dat je deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") hebt gelezen en begrepen. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van eigen voorwaarden van de gebruiker in strijd met deze voorwaarden.  

1 Rechtsverhouding tussen de gebruiker en CampGo GmbH of de aanbieder van de dienst 

1.1 Bemiddelingsovereenkomst

Tenzij anders aangegeven, treden wij op als agent voor de camping of aanbieder voor de verhuur van accommodaties, arrangementen, pakketreizen en verzekeringen (hierna "diensten" genoemd) die op ons portaal worden aangeboden. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de tussen jou en ons gesloten bemiddelingsovereenkomst. Onze verplichtingen zijn beperkt tot de bemiddelingsdienst. Wij hebben alleen de status van reisbureautenzij anders aangegeven. Wij organiseren geen eigen reizen in de zin van §§ 651a e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en bieden wij geen andere diensten aan, tenzij anders aangegeven. De correcteuitvoering van de bemiddelde diensten als zodanig maakt geen deel uit van de contractuele verplichtingen. Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk in de mate die in hoofdstuk 5 wordt geregeld.

Indien het mogelijk is om tijdens het boekingsproces speciale wensen te specificeren, zijn deze altijd vrijblijvend. Wij zullen deze doorgeven aan de dienstverlener, maar kunnen niet garanderen dat aan deze wensen wordt voldaan.

1.2 Hoofdcontract

Het contract met betrekking tot de hoofddienst (reiscontract, vervoerscontract, huurcontract, verzekeringscontract) wordt gesloten tussen u en de aanbieder (touroperator, camping, verzekeraar, aanbieder van huurauto's, accommodatie; hierna "dienstverlener" genoemd). Het bericht dat door ons na de boekingsaanvraag wordt verzonden, is slechts een samenvatting en bevestiging van de ontvangst van de bindende boekingsaanvraag. De contractuele relatie met betrekking tot de hoofddienst wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden (ook: Vervoersvoorwaarden / Verzekeringsvoorwaarden), die wij onder uw aandacht zullen brengen tijdens het boekingsproces. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door, omdat ze contractrelevante informatie bevatten (bijv. betalingsvoorwaarden, omboeking, annulering, aansprakelijkheidsregelingen, enz.) 

2 Algemene voorwaarden voor de aankoop van reisdiensten 

2.1 Controle en correctie van de boekingsgegevens 

Controleer of alle gegevens juist zijn voordat je de boeking voltooit. Wijzigingsverzoeken kunnen leiden tot aanzienlijke extra kosten bij de dienstverlener (paragraaf 2.5 - Algemene voorwaarden voor herboeking en annulering). 

Controleer ook onmiddellijk de gegevens in de boekingsbevestiging op juistheid en volledigheid en informeer ons onmiddellijk, maar niet later dan 24 uur na de boeking, over eventuele afwijkingen van de gewenste boeking. 

2.2 Reisprijs

Wij willen erop wijzen dat bepaalde extra belastingen die door de lokale autoriteiten kunnen worden geheven, zoals de toeristenbelasting, ter plaatse moeten worden betaald. Deze eventuele extra belastingen zijn niet in de prijs inbegrepen. 

Met uitzondering van een boeking die extra diensten omvat, zijn de genoemde prijzen alleen inclusief overnachting /accommodatie.

De prijzen zijn exclusief:
- Betaalde activiteiten die worden aangeboden door de camping;
- Extra te betalen diensten die door de camping worden aangeboden;
- Reis van en naar de camping;
- Eten en drinken;
- Uitgaven van persoonlijke aard.

 Reserveringskosten voor de boeking zullen in de samenvatting worden aangegeven. Zodra een boeking is voltooid, worden eventuele promotiecodes niet langer aangenomen.

2.3 Inning van de reissom 

De betaling wordt door ons namens de dienstverlener verwerkt. 

De betalingsvoorwaarden (in het bijzonder de betalingstermijnen) zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener. Afhankelijk van het gekozen betaalmiddel kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor de betaling, die wij bij de boeking zullen aangeven. 

De geaccepteerde wijze van betaling zullen je tijdens het boekingsproces worden getoond. Als je kiest voor betaling met een kredietkaart, SEPA-incasso of per automatische incasso, machtig je ons om de verschuldigde prijs, voor de dienstverlener, te innen van je bankrekening / kredietkaart.

In geval we de incasso van een (SEPA) automatische incasso / creditcardbetaling niet kunnen doorvoeren, in het bijzonder na bezwaar en onvoldoende dekking, machtig je je bank- / creditcardinstelling onherroepelijk om ons of een door ons ingeschakelde servicebedrijf onverwijld je huidige adres mede te delen. Kosten die ontstaan (retourbetalingen en adresgegevens opvragen) in verband met de niet-afgeloste betalingen komen ten laste van de hoofdboeker. Dit is niet van toepassing als je niet verantwoordelijk bent voor de niet gedane betaling. 

Betaling via onze betaalprovider Stripe

(a) De creditcardverwerking wordt uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Stripe, 8th St STE 100, San Francisco, CA 94110-2043, USA, aan wie de informatie over de bestelling inclusief naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer wordt doorgegeven. Het doorgeven van de gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Ltd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u onder de URL https://stripe.com/en-nl/privacy. Creditcardgegevens worden niet opgeslagen op onze website.

2.4 Herroepingsrecht

We maken je er uitdrukkelijk op attent dat het aanbieden van reisdiensten conform § 312 b lid 2, punt 2, nummer 5 BGB niet onderworpen zijn aan de wet op de verkoop op afstand. Dit betekent dat je geen recht hebt op herroeping en teruggave. Conform §312 b nr. 6 BGB geldt het herroepingsrecht niet voor toeristische huur- en pakketreizen na de boekingsbevestiging.

3 Speciaal reglement voor het reserveren van een accommodatie

3.1 Reserveringsbevestiging en documenten

De bevestiging van de reservering wordt direct na voltooiing van de boeking op het scherm weergegeven en kan direct worden uitgeprint. In de regel ontvangt je ook een elektronische boekingsbevestiging, per e-mail. Speciale verzoeken die verder gaan dan de inhoud van onze internetbeschrijving zijn slechts niet-bindende klantenverzoeken, tenzij deze uitdrukkelijk als een bindende reisdienst worden erkend. 

Wij behouden ons het recht voor om de boeking binnen 72 uur na bevestiging van de boeking te annuleren als blijkt dat de geboekte vakantie niet beschikbaar is. In dit geval zullen wij je informeren en een gelijkwaardige vakantie aanbieden. Indien dit aanbod wordt afgewezen, wordt de boeking kosteloos geannuleerd en worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald.

Afhankelijk van de dienstverlener kunnen andere documenten per post of e-mail worden toegestuurd. Als dit niet het geval is, gebruik dan het reserverings- of bevestigingsnummer van CampGo voor het inchecken op de camping / in het vakantiepark. 

Je wordt tijdens de reservering en op de bevestiging van je reservering op de hoogte gebracht van de details m.b.t. de annulerings- en wijzigingsopties (termijnen, kosten, enz.). Een wijziging van de boeking en/of annulering via ons is alleen mogelijk volgens de algemene voorwaarden van de dienstverlener en kan alleen schriftelijk / elektronisch of telefonisch worden gedaan. 

3.2 Algemene omboekings- en annuleringsvoorwaarden

De wijziging van de geboekte dienst (met name omboeking, naamswijziging en annulering) is over het algemeen alleen mogelijk door annulering en boeking van een nieuwe dienst. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien de desbetreffende dienstverlener dit uitdrukkelijk in zijn contractuele voorwaarden heeft bepaald.

Voor omboekingen of wijzigingen wordt per wijzigingsopdracht een bedrag van 30 € aan administratiekosten in rekening gebracht, bovenop de eventueel daaruit voortvloeiende nieuwe reissom.

Verzoeken kunnen alleen gedaan worden op reservations@campgo.com.

Na controle en onder voorbehoud van beschikbaarheid, zal de omboeking / wijziging schriftelijk per e-mail worden bevestigd.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn alleen geldig als je een accommodatie hebt geboekt die direct door CampGo wordt aangeboden. Als je een accommodatie hebt geboekt van een touroperator partner, zijn de voorwaarden van de touroperator van toepassing. Deze worden je in het boekingsproces duidelijk getoont.

CampGo Annuleringsvoorwaarden:

 

 

Tot de 42e kalenderdag vóór aankomst wordt de aanbetaling ingehouden

 

Vanaf de 42e tot de 28e kalenderdag vóór aankomst 25% van de gehele reissom

 

Vanaf de 28e tot de 14e kalenderdag vóór aankomst 50% van de gehele reissom

 

Vanaf de 14e tot de 7e kalenderdag vóór aankomst 75% van de gehele reissom

 

Vanaf de 7e kalenderdag tot aankomst 90% van de gehele reissom

 

Op de aankomstdag of later de volledige reissom

3.3 Klachten

De informatie die wij vetrekken hebben we met de grootste zorgvuldigheid gepubliceerd en samengesteld. De door ons weergegeven campingclassificatie komt overeen met de informatie die door de camping / touroperator wordt verstrekt. Je reservering is gebaseerd op de beschrijving van de camping die door onze partners is verstrekt. 

Elke klacht met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de huurovereenkomst dient onmiddellijk door de klant te worden gemeld bij de receptie van de camping of de dienstverlener (touroperator).  Bij terugkomst kun je je klacht schriftelijk indienen bij de aanbieder binnen vijftien (15) dagen na het einde van het verblijf (datum poststempel). Na het verstrijken van deze termijn en/of indien de camping of dienstverlener niet rechtstreeks door de klant ter plaatse op de hoogte is gesteld, wordt geen enkele klacht in behandeling genomen. CampGo staat als bemiddelaar ter beschikking.

4 Paspoort-, visum-, valuta- en gezondheidsvoorschriften 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de paspoort-, visum-, valuta-, tol-, douane- en/of gezondheidsvoorschriften in het land van bestemming. Wij raden je daarom aan om je hierover zo vroeg mogelijk te informeren bij de bevoegde instanties (consulaten, ambassades, enz.). Dit geldt ook voor landen waar je tijdens je reis doorheen komt.

5 Aansprakelijkheid en verjaringstermijnen 

Alle informatie op onze website hebben wij met de grootste zorg geselecteerd. Tevens publiceren we informatie die we van derden hebben ontvangen. Een onderzoek naar de juistheid en actualiteit van deze gegevens vindt niet plaats. 

Onze aansprakelijkheid voor schade uit de bemiddelingsovereenkomst is uitgesloten, voor zover de schade gebaseerd is op lichte nalatigheid. Dit is niet van toepassing indien er sprake is van een schending van een verplichting die essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en/of op de naleving waarop de gebruiker zich kan vertrouwen en/of die van essentieel belang is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst en/of waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt (de zogenaamde kardinale plicht). Voor zover wij ten gronde aansprakelijk zijn, is de vordering tot schadevergoeding beperkt tot de voor de overeenkomst typische voorzienbare schade (waarde van de bemiddelde dienst). 

In afwijking van § 195 BGB verjaren alle aanspraken op ons binnen een jaar. Claims voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid blijven hierdoor onaangetast. 

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen en de verkorting van de verjaringstermijn (VIII. clausule 1.-3.) gelden niet in geval van levens-, lichaams- of gezondheidsschade, in geval van grove nalatigheid of opzet van onze medewerkers of wettelijke vertegenwoordigers en ook niet in geval van wettelijke aansprakelijkheid, ongeacht of er sprake is van schuld.

6 Gegevensbescherming 

Verantwoordelijke instantie volgens de Duitse Federale Wet op de Gegevensbescherming, voor de verwerking van je gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst, is CampGo GmbH. 

Doorgifte, versturen en opslag van gegevens gebeuren alleen in het kader van contractuele afspraken.

Uit voorzorg wijzen wij je erop dat je het recht hebt om de verwerking of het gebruik van je gegevens in het kader van deze overeenkomst voor reclamedoeleinden of markt- of opinieonderzoek in de toekomst te verbieden door bezwaar te maken tegen het gebruik van je elektronische postadres (e-mailadres).

Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens om de diensten te leveren die je ons in opdracht hebt gegeven (bijvoorbeeld het boeken van reis of verzekering). 

Je gegevens worden doorgegeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de bijdrage aan de diensten die wij moeten leveren. Om betalingen te verwerken, geven wij je betalingsgegevens door aan betalingsdienstaanbieder (Stripe Inc.).

Afzonderlijke informatie over gegevensbescherming, waarin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij of derden uitsluitend op basis van je bezoek aan deze website kunnen verzamelen en in welke mate en op welke wijze deze informatie wordt gebruikt, is te vinden op www.campgo.com/nl/datenschutz.

7 Zekerheidsbepalingen met betrekking tot betalingen 

Wij bieden veilige en moderne procedures voor de verwerking van betalingen met bijvoorbeeld een creditcard. Hierbij zorgen wij ervoor dat de verzameling, de opslag en het gebruik van de gegevens in overeenstemming zijn met de Federale Wet op de Gegevensbescherming (Privacy beleid). 

Wij zullen je nooit vragen om je volledige creditcardgegevens per e-mail, fax, post of andere niet-versleutelde verbinding te sturen. Mocht je een dergelijk verzoek ontvangen, negeer het dan en informeer ons onmiddellijk via het contactformulier. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het ongevraagd verzenden van creditcardgegevens. 

8 Slotbepalingen 

In het geval van een overtreding van de gebruiksvoorwaarden of een gegrond vermoeden dat er sprake is van een overtreding, in het bijzonder in het geval van verdenking van gegevensmisbruik of crimineel gedrag, hebben wij te allen tijde het recht om je uit te sluiten van het gebruik van deze website en/of de diensten (het zogenaamde virtuele huisverbod). 

Alle vorderingen die voortvloeien uit de bestaande bemiddelingsovereenkomst met ons zijn onderworpen aan het Duitse recht. Dit geldt niet voor zover deze rechtskeuze ertoe zou leiden dat een consument de bescherming zou worden ontzegd die hem wordt geboden door de wettelijke bepalingen van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft en waarvan overeenkomstig artikel 6, lid 1, van de verordening van het Europees Parlement inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. 

Je stemt hierbij in met de bevoegdheid van de Duitse rechtbanken voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website. De bevoegde rechtbank voor eigendomsgeschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is Wenden, als je een handelaar bent en de overeenkomst behoort tot de exploitatie van je commerciële activiteiten, als je een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds bent of geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland hebt en als er geen exclusieve bevoegdheidslocatie bestaat. Dit geldt ook als je woonplaats of vaste verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. 

Indien een van de bepalingen in deze handleiding ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de andere bepalingen. De ondoeltreffendheid (individuele regelingen) van het bemiddelingscontract leidt niet tot de ondoeltreffendheid van het bemiddelingscontract. De ondoeltreffendheid (individuele regelingen) van het bemiddelingscontract leidt niet tot de ondoeltreffendheid van het bemiddelingscontract. 

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze wijzigingen niet van toepassing zijn op boekingen die voor deze datum zijn gemaakt.

9 Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting

Volgens Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van geschillen in consumentenzaken moeten geschillen tussen consumenten en ondernemingen in verband met onlineverkoop- of onlinedienstencontracten vanaf 9 januari 2016 via een onlineplatform worden beslecht. Dit platform zal worden opgezet door de Europese Commissie en beschikbaar worden gesteld via de portaalsite "Uw Europa" http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Overeenkomstig § 36 VSBG wijzen wij erop dat wij niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

CampGo GmbH, Birlenbacher Straße 18, 57078 Siegen

Tel.: +49 (0) 271 400 399 60

E-Mail: info@campgo.com

Internet: www.campgo.com

Directeur: Martin Tillmanns, Ivar Mensink

Registergericht: Siegen

Registernummer: HRB 13003

BTW nummer.: DE308506454

Stand: Oktober 2021

Algemene voorwaarden printen

  Vroegboekvoordeel
   Laagsteprijsgarantie (1)


Even geduld, de gegevens worden geladen